PTHW Sp.z o.o

O FIRMIE

Wolne pomieszczenie do wynajęcia:
  • Pomieszczenia magazynowe: 520m2
  • Pomieszczenia biurowe: 12m2, 24m2, 36m2, 48m2
  • Pomieszczenie gastronomiczne z pełnym wyposażeniem

PTHW Sp. z o.o. powstała w 1997 roku z dawnego Państwowego Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego, którego głównym zadaniem był transport i zaopatrzenie. Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury, biura magazyny, warsztaty, stacja paliw oraz wykorzystanie placów zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem, stworzyło dogodne warunki dla funkcjonowania firm motoryzacyjnych, dystrybucyjnych, handlowych i usługowych będących naszymi najemcami.

 

To określa charakter działalności PTHW Sp. z o.o.

Lokalizacja: LUBLIN, Al. W. Witosa 3

PTHW Sp. z o.o. to m. in. stacja kontroli pojazdów, diagnostyka, przeglądy rejestracyjne, wynajem lokali biurowych, garaży, magazynów.

 

PTHW Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20072013

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii”

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

Nr umowy:
13.12-UDA-RPLU.01.07.00-06-020/13-00-2298

PTHW Sp.z o.o